top of page

Fan Titreşim Analiz Raporu

fan bilgileri ölçüm bilgileri

Motor:

 

•MDE_H noktasından alınan Zarf Spektrumunda 112 Hz ve harmoniklerinde titreşimler görülmektedir.

•Aynı noktadan alınan İvme Spektrumunda RBF (4038 Hz) titreşimi görülmektedir. Ayrıca bunun çevresinde 112 Hz yan bantlar da açıkça görülmektedir.

•112 Hz titreşimin sebebi araştırıldığında, fan motorunun normal şaft hızının 1500 RPM olduğu ve invertor ile zorlanarak 1680 RPM’de çalıştırıldığı bilgisine ulaşılmıştır.  Böylece normalde 50 Hz olan şebeke frekansı 56 Hz’e yükselmiştir. 2xLF’de 112 Hz’e tekabül etmektedir.

•Bu bilgiler ışığında motor da elektriksel bir arıza başlangıcı olduğu düşünülmektedir.

•Durum izlenmeye devam edilmelidir. Sonraki ölçümlerde genliklerde artış meydana gelmesinin ardından bakım planlanabilir.

MDE-H İvme Spektrumu  

MDE-H İvme Spektrumu  

MDE-H Zarf Spektrumu  

MDE-H Zarf Spektrumu  

Motor:

 

•MDE_H noktasından alınan Hız Spektrumunda 7,6X  ve ikinci harmoniğinde titreşim vardır. Ara kattaki bu titreşim muhtemelen rulman arıza başlangıcını işaret etmektedir. Durum izlenmeye devam edilmelidir. Ani genlik yükselmesi tehlikeli olabilir.

MDE-H Hız Spektrumu  

MDE-H Hız Spektrumu  

Motor:

 

•MDE_A noktasından alınan Hız Spektrumunda yüksek 1X titreşimi görülmüştür ve bu titreşim diğer yönlerde bu kadar yüksek genlikli değildir. Bunun iki sebebi olabilir. Öncelikle kaplin bağlantısında ara mesafe istenen düzeyde olmayabilir. İkincil sebep ise eğik şaft olabilir. Bu iki durumunda kontrol edilmesi önerilmektedir.

MDE-A Hız Spektrumu  

MDE-A Hız Spektrumu  

Fan:

 

•FNDE-H İvme Spektrumunda yüksek genlikte gürültü oluşumu vardır. Bunun sebebi sürtünme olabilir. Bu bölgeden yayılan yüksek sıcaklığında bunun bir sonucu olduğu düşünülmektedir. Bu durumu gidermek için Fan arka taraftaki rulmanın yağlanması önerilmektedir.

FNDE-H İvme Spektrumu  

FNDE-H İvme Spektrumu  

Fan:

•FNDE_H noktasından alınan Hız Spektrumunda 500-700 Hz bandında rezonans etkisi olabilir. Bu çalışma frekansında doğal frekanslar tetikleniyor olabilir.

 FNDE_H noktasından alınan Hız Spektrumu
Örnek Fan Titreşim Analiz Raporu
İndirilebilir PDF versyion
bottom of page