top of page

Motor Titreşim Analiz Raporu

Özet:

 

• Motorun durumu daha önce alınan titreşim ölçümleri üzerinden incelenmiş ancak, hem motordaki titreşim seviyesinin çok düşük olması hem de yakında çalışan makinalardaki titreşimin motora yansıması sebebiyle kesin yorumlar yapılamamıştı.

•Hazırlanan özel ölçüm yöntemleri ile daha detaylı ve uzun ölçümler elde edilmiştir. Titreşim ölçümleri  diğer makinaların çalışmadığı bir saatte gerçekleştirilmiştir.

•Farklı çalışma devirlerinde alınan ölçümlerde laser trigger sensör kullanılarak ölçümler alınmıştır. İlk alınan ölçümde motorun altında yer alan fan çalıştırılmamış, diğer tüm ölçümlerde fan 1500 RPM’e yakın  bir devirde çalışmıştır.

•Ölçüm sonuçları incelendiğinde, fan çalışmadan alınan ölçüm sonuçları ile, fan çalışırken ki durum arasında ciddi farklılıklar görülmektedir.

•Fanın dönüş devrinde (24,75 Hz) titreşim görülmektedir. Taban gürültüsündeki artış da fanın akışı ile ilgili problem olma ihtimalini göstermektedir.

•Ayrıca verilen bilgiye göre fan 18 kanatlıdır. Bu bağlamda yapılan incelemelerde 24,75 Hz’in 18 katındaki frekansta ve periyotta titreşim görülmektedir. Bu durumda problemin fandan kaynaklı olabileceği ihtimalini güçlendirmektedir.

•Fandaki olası arıza durumlarının yorumlarının motor yatağından alınan ölçümlere göre yapmak çok sağlıklı değildir. Fandaki titreşim motor yatağına gelene dek sönümlenebilir ve karakteri değişebilir.

•Daha doğru analiz yapılabilmesi için fan yataklarından ölçüm alınmalıdır.

Prüftechnik titreşim analiz servisinin uygulandığı mtor görseli

Spektrumlar:

 

•Waterfall grafiği oluşturulduğunda fanın çalışmadığı durumda titreşim seviyesinin çok düşük olduğu görülmektedir. Diğer tüm ölçümlerde fan çalışmaktadır ve titreşim seviyeleri benzer karakterde artış göstermiştir.

waterfall grafiği

•Aşağıdaki karşılaştırmalı grafikte, kırmızı ile çizilen veri fan çalışıyorken, mavi ile çizilen veri ise fan çalışmıyorken ki durumdur. İki durumda da motor hızı birbirine yakındır (17 RPM - 20 RPM). Fanın çalışması ile motor yataklarındaki titreşim seviyesinin artışı net olarak görülmektedir.

motor tireşim spektrumları

Zaman Dalga Formları:

 

•İvme zaman dalga formu incelendiğinde fan şaft dönüş hızı içerisinde 18 kanatlı fanın (bu bilgi kesin değildir. 19 kanatlı  da olabilir)  etkisi ne olarak görülmektedir.

motor zaman dalga formu

•Hız zaman dalga formu incelendiğinde ise, fan çalışırken ve çalışmıyorken ki durum arasındaki titreşim farkı net olarak görülmektedir.

hız-zaman dalga formu
Örnek Motor Titreşim Analiz Raporu
İndirilebilir PDF versyion
bottom of page